Nyt fra Ungerådet

Ungerådet har konstitueret sig

Tirsdag den 27. februar 2018 mødtes det nyvalgte Ungeråd for at blandt andet at vælge formand og næstformand.

Ny formand for Ungerådet Randers

Den tidligere formand er i lykkelige omstændigheder og drosler ned for at fokusere på familien. Ungerådet fortsætter arbejdet med at gøre Randers mere attraktiv for de unge mellem 15 og 25 år med ny formand for bordenden.

Drift af ungeråd skal være mindre bureaukratisk

Onsdag den 27. februar 2019 inviteres alle unge i Randers Kommune mellem 15 og 25 år til stiftende generalforsamling. Ungerådet Randers får status som selvstændig forening for at gøre den daglige drift mindre bureaukratisk. Det skal være med til at skabe et mere handlekraftigt ungeråd. Mødet afholdes kl. 18 på Kaosambassaden, hvor der vil blive valgt medlemmer til den nye bestyrelse.