Om Ungerådet

Hvorfor et ungeråd?

Formålet er at give lokale unge en stemme i samfundsdebatten om forhold, der vedrører dem selv.

Hvad arbejder rådet med?

Rådet arbejder med emner som berører unge i Randers. Læs her hvad det var i 2016-2017:

Kontakt vedr. Ungerådet

Randers Kommune har ansat en sekretær for Ungerådet - hun kan kontaktes her: