Hvad arbejder rådet med?

Rådet arbejder med emner som berører unge i Randers. Læs her hvad det var i 2016-2017:

I den foregående periode har Ungerådet blandt andet haft fokus på muligheden for at forbedre busforbindelserne til og fra Randers. Derudover har rådet vendt debatten om ungeboliger og har engageret sig i debatterne om idrætsfaciliteter.

Ungerådet har også gennem de sidste to år sat deres præg på Randers Ugen ved at arrangere større koncerter og fester for unge. Det nyvalgte Ungeråd får selv indflydelse på, hvad de vil arbejde med. Rådet mødes første gang den 20. februar 2018.

Billedgalleri: Et udsnit af Ungerådets fokus