Hvorfor et ungeråd?

Formålet er at give lokale unge en stemme i samfundsdebatten om forhold, der vedrører dem selv.

Ideen til et Ungeråd kommer fra Randers Byråd, der ser et lokalt ungeråd som en vigtig sparringspartner, når det handler om beslutninger der vedrører unge.

Byrådet sender derfor sager i høring hos Ungerådet, ligesom Ungerådet på den anden side kan bede politikerne i Byrådet om at se på en konkret sag. Randers Byråd udpeger to politikere, som er fast tilknyttet Ungerådet. Det er med til at sikre en reel indflydelse for det lokale ungeråd. 

Mandag den 29. januar 2018 blev Christian Brøns (V) og Charlotte Broman Mølbæk (SF) af Randers Byråd valgt som byrådets repræsentanter i Ungerådet Randers.