Fakta om valg til ungeråd

Der har været afholdt valg i 2016 og 2018. Læs her, hvordan valgene i praksis er blevet afholdt.

Efter en beslutning i Randers Byråd blev der første gang afholdt valg til Ungerådet i januar 2016. 1658 unge mellem 15 og 25 år stemte ved dette første valg til Ungerådet Randers. Selve valget foregik i perioden 18.-29. januar 2016, hvor de turnerende valgtrailere kørte rundt til skoler og uddannelsesinstitutioner. Derudover kom valgbussen forbi Randers Busterminal, Østervold, Rådhustorvet og Kulturhuset. 

Randers kommune var i forbindelse med valget i 2016 inddelt i syv distrikter. I følge de første vedtægter kunne Ungerådet rumme 21 medlemmer - 3 fra hvert distrikt.  25 kandidater stillede op - de havde alle tilmeldt sig via en særlig valg hjemmeside. Dog var der ingen kandidater fra ”Område 7: Randers by øst”. Dette gav kritik  og for at imødekomme den besluttede Børn- og Skoleudvalget  at involvere alle 25 opstillede kandidater i Ungerådet.

Et enkelt distrikt ”Område 6: Randers by nord” fik efter valget repræsentation i Ungerådet med 4 ordinære medlemmer på grund af stemmelighed. For samtidig at anerkende valgets demokratiske resultatet blev der derfor 17 ordinære medlemmer og 8 suppleanter i det nye Ungeråd 2016-2017.

Valg 2018

I januar 2018 var det tid til Ungerådet Randers' andet valg. Alle unge i Randers kommune mellem 15 og 25 år kunne stille op og stemme - (født mellem 05.02.1993 og 04.02.2003). Det gav i alt 12.407 stemmeberettiget vælgere.

Ungerådet havde kort inden valget vedtaget i deres nye vedtægter, at der skulle vælges 15 faste medlemmer og 4 suppleanter. Antallet blev fastlagt ud fra en betragtning om, at det er en passende størrelse for rådet. Samtidig blev det, belært af erfaringerne fra valget 2016, besluttet at Randers kommune i forbindelse med valget var én stor valgkreds.  

Læs om resultatet for valget 2018

23 kandidater stillede op i løbet af de knap tre uger, hvor der var åben for tilmelding her på Ungerådets hjemmeside. Selve valget foregik efterfølgende over en hel uge på selv samme hjemmeside. Rent teknisk blev der stemt ved at logge sig ind med CPR-nummer.  

Det nyvalgte ungeråd sidder i en periode for 2 år (2018-2019).

465 unge bosat i Randers Kommune stemte ved valget 2018 – det svarede til en valgdeltagelse på 3,7 procent.